top of page
Logo Rolphimaj.png

Rolphimaj fòme jèn nan depatman sid nan montaj videyo

Kouman nou ye ?

Ekip rolphimaj la te kontan travay ak 11 jenn fi ak jenn gason nan depatman sid peyi dayiti nan kad yon atelye 2 jounen fòmasyon sou montaj videyo. Motive, malgre gwo lapli ki tap tonbe sou rejyon an, jèn yo te montre enterè yo pou aprann zouti sa; Anpil nan yo konsidere tankou yon metye.

Yon lòt rankont pwograme pou sipevize epi korije devwa ak yo avan nou remet yo setifika samdi 28 me a.

Nap envite w dekouvri temwayaj yo nan dezyèm jounen fòmasyon an, kote yo tap prepare tounaj yon repòtaj.

Publications à l'affiche
Recentes publications
Archives
Rechercher par Tags
Retrouvez-nous
  • Facebook Basic Square

Retour à Rolphimaj

Retour à Rolphimaj

bottom of page