top of page
JP__1224.JPG

Bienvenue

au mariage de 

Ruth  & Sanefod

Samedi 01 Octobre 2022 | 3h PM
JP__1230.JPG
Ancre 1

Église de la Communauté Évangélique D'Haiti

JP__1236.JPG
JP__1224.JPG

Save the date
01 10 22

Faire-Part

Celui qui trouve une femme trouve le bonheur,

C'est une grâce qu'il obtient de l'Eternel.

 

Vivre 4 ans loin de l'autre est l'une des pages que 

 

RUTH & SANEFOD

ont décidé de tourner afin de vivre leur grand amour plus proches au quotidien.

 

De ce fait, les familles

 

JOULOUTE et ELOI

vous invitent à être témoins de cet engagement qui sera pris en l'église de la communauté evangélique d'Haiti (Delmas 75, après la station Puits blain) le 1 er Octobre 2022 à compter de 3h 00 PM

 

Nous comptons sur votre présence.  

101cba3d-7558-4419-ab0c-7599780936e8.JPG
JP__1210.JPG
JP__1230.JPG

Sanefod

Mwen sonje premye jou nou te rankontre, se te yon *Dimanch 18 Septanm 2016*, Mwen pat janm panse se ou mwen ta pral remèt kle kè'm, paske se vre aprè plizyè relasyon ki pa pote fri, aprè plizyè desepsyon, aprè plizyè echèk, kèm te anvi fè gran so an, malgre sikatris yo pot ko fin geri, li te anvi yon relasyon seryez. Men mwen pat vle foure men pran, ni mwen pat vle se zyem ki te pou oryante m, men pito Bondye e aprè sa Kèm. 

 

E *Samdi 24 Septanm 2016* pandan ou tap akonpanye jèn yo nan joune akayè, pandan w desann bis la devan SONAPI an, kèm pral dim se li menm sa. Mwen te santi se kòmsi se te nan yon kouran mwen te pran, tèlman mwen santi tout sanm tresayi lè w tap rapwoche vin kotem. Mwen santi kèm te tankou yon jaden ki tap pèdi paske li pat janm jwenn lapli, epi ou menm ou te tankou ti farinay lapli ki tap tonbe sou li pou w te bal espwa ankò, pouw te fè l rekòmanse boujonnen.

 

 *Jedi 19 Avril 2018*, ou rantre nan vim, ou chanje anpil bagay e ou pote anpil limyè ak espwa. Ou konplete m nan tout sans, mwen di Bondye mèsi chak jou paske li te sere w pou mwen, e mwen estime ke mwen se youn nan gason ki pi chanse, parce que j'ai trouvé à la fois une excellente mère pour mes enfants et aussi une femme vertueuse qui m'aidera dans mon ministère (Mwen fè dekabès). 

 

Mwen konn eseye mete w an kolè poum wè nan ki dènye nivo lèw fache ou te ka dim yon vye pawòl, men se kòmsi bouch ou te egziste sèlman pou manje ak pou louwe Bondye. Depi 4 an mwen rekonèt ou, ou poko janm dim okenn mo ki deplase, se vre lang ak dan pa janm pa mòde, men nou toujou trete tout ti diskisyon nou yo nan respè ak lanmou youn gen pou lòt. Ou se yon fanm ki ra cherie, e mwen vle w konnen ke mwen pa vle pèdi w pou anyen. Mèsi pou soutyen w, pou asistans ou, pou diskresyon w, pou lanmouw. 

 

Mwen pwomèt ou map toujou la pou ou nan tout bagay, poum booste w nan reyalizasyon rèv ou, tankou yon gòl ki kore yon bannann pou l pa kase jiskaske donn lan bon pou keyi. Mwen pwomèt ou map yon mari fidèl nan tout ti detay, yon mari kap respekte w  e kap trete w tankou yon rèn (Paske se sa w ye pou mwen). Menm si ta gen poum ekri sam resanti pou ou, mwen panse pa gen okenn kaye ki tap ka kenbe tout pawòl mwen gen nan kèm pou m diw. Donk, mwen fè rezime sa poum diw ke mwen renmen w anpil cherie, e ke nan non Bondye vivan, okenn tanpèt, okenn sunami, okenn van divizyon pap ka chire lanmoum gen nan kèm pou ou an bb.

 

*"Mwen renmen w anpil mon amour"* 

JP__1287.JPG

Ruth

Mi tesoro avanw t rantre nan vim mwen t priye BonDye poul voye moun pam nan pou mwen e li chwazi w, se t youn nan pi bon kado BonDye te k banm mwen. Mwen pat konn sim ta pral renmen mwa Avril konsa epi yon 19 fèm damoul, ou tèlman presye nan jem, ou se yon trezò pou mwen. 

 

M'ap fèw konnen ke m regrèt chak moman mw pat reponn ti vèsè ou t konn pataje ak mw chak jou yo nan lane 2016/2017 paskem t tèlman fokis sou etid mw,menm amitye m pat vle pataje avèk ou. BonDye banm yon lòt chans ankò jou ki te 14 fevriye 2018 sa,kote ke nan yn sèl sware nou ta pral retouve e pale tankou moun ki te zanmi deja e aprè 14 sa ou pa kitem yon may. Amitye nou vinn pwofon nou pale chak jou nenpòt 2h tan san kew pot ko demontrem saw santi vre. 

 

Jedi 3 pou vendredi 4 Mas 2018 ou t veye avèm nan telefon pandan kem t'ap detrese yon pil très men ou t pasyante jiskaskem fini nèt. Epi aprè yon pwogram gwoup mw t genyen dimanche 13 Mars, ou t kòmanse deklare m lendi 14 mars saw santi an espanyol malgrem pat finn konprann tout saw t'ap di menm gen presantiman. Se music ou te vinn voye pou mwen an pandanm nan klas,erezman pat gen pwofesè mwem fè 1h tan ap tande mizik la se liw t chwazi pouw t fèm santi a ki pwen ou renmenm.

 

 Menm pat kouri reponn paskem t'ap swiv ou em t vle BonDye konfime m ke se ou li chwazi pou mwen vre,jou ki t 19 Avril kote kem t reyalize ke lavi a kout em pa dwe fèmen kèm pou tout tan menm dwe bay lanmou chans, mw vlew konnen si se pat ou li pa t'ap pèsònn lòt e depi lèm konnen BonDye mete so l sou relasyon nou m pa sispann renmenw ni sipòtew. Se vre nou pase bon e move moman men sa pa janm retire nan lanmou youn pou lòt okontrè lanmou nou ogmante pi plis chak jou e nou kwè ansanm pa gen okenn obstak k'ap kanpe devan nou poun pa simontel avèk èd BonDye.

 

 Mwen pwomèt ou lanmou,padon,sipò,tolerans, fidelite, onètete cheri paskem pa wè vim ak lòt moun ke ou, e 4 lane ke nou pase ansanm fèm santi ke vrè lanmou an egziste m pa gen mo poum ta remèsyew pou lanmouw pasyans ou anvèm byen kem difisil lanmouw pi gran ke konplikasyon ki lky mwen an, ou fè sakrifis kem pat janm imajine ke yon gason te ka fè pou yon fi. M'ap yon epouz devwe k'ap ranpli wòl li, chak jou, chak lè, chak moman.

 

Ou pap janm desi paskew te chwazim, n'ap fè wout la ansanm men nan men ak trinite a (pè fis e sentespri) nan baz lan e n'ap rive lwen, n'ap yon modèl couple pou sila ki poko antre nan lyen maryaj, m'ap toujou bò kotew kèlke swa moman n'ap travèse papi.

 

 

*Mwen renmenw anpil tesoro*

JP__1232.JPG

Les Temoins

Esianne DESCOMBRE & Ednor ELOI  

Princes & Princesses

Alexa CÉNAL et  Christopher Destiny PHILIPPEAU

Cloé Hodrey Darzinger PHILLIPEAU et Sebastien JACQUES

Porteuse d'alliances

Emmy Sephora JEAN JACQUES

Couples d'honneur

Claudine et Johny CLAIRVIL

Asha et Jonathan TERESTAL

Roselande et Moscova ALTIDOR

Esther et Edgard JEAN JACQUES

Annonceuse

Dorlie Wignhya Youvensha FERDINAND

Semeuses de fleurs et de chocolat 

Christie West-Stacy PETIT-FRÈRE

Isabelle Leins Withnie FERDINAND

Nellensha Leidgh Rudenska LOUIS CHARLES

Shneidine Alisha ETIENNE

Maitresses de cérémonie

Chrislove JULES

Sabrina FENELON

Filles et Garçons d'honneurs

Valérie CANGÉ et Chrisnor ELOI

Senthia ELOI et Rochard PHILO

Roseline PIERRE et Robenson ELOI

Valencia ELOI et Philippe ELOI

Miguerline JEAN-TOUSSAINT et Bethuel NACIUS

Guerlande ALCIMÉ et Jonathan JACQUES 

Membre du protocole

Vanessa CANGÉ

Kathrina ERVEUS

Stevencia J. ANTOINE 

Katiana LEXINÉ

Ruth   &   Sanefod

    UN PRODUIT DE ROLPHIMAJ

37 94 96 34 | info@rolphimaj.com

bottom of page