top of page
5015.jpg
5070.jpg

Bienvenue

au Mariage de 

Deborah   & Marken

Samedi 29 juilet 2023

Église Baptiste
Évangelique de Petion-Ville

 

4975.jpg
Ancre 1
4913.jpg
4975.jpg

Faire-Part

« Soyez tout à fait humbles et doux; soyez patients, supportez-vous les uns les autres dans l’amour. » Ephésiens 4:2 

 

 

                       Les familles

                  CIVIL & DIMANCHE

 

ont le plaisir de vous faire part de lar bénédiction nuptiale de leurs enfants Deborah & Marken.

 

Les familles seront très heureuses de vous compter parmis ses invités pour célébrer l’union de leurs enfants 

 

 La plus belle phrase d’amour est dite dans le silence d’un regard 

4991.jpg
5001.jpg
4940.jpg

Marken

Deborah

Si gen yon moun ki merite sakrifis mwen , lanmou'm,  san'm , nanm mwen  ,  kè'm . Li pa lòt ke ou Déborah 

 

Avan'm te rankontre'w , m te toujou konn ap mande moun eske vrè lanmou ekziste? 

 

E pou'm fè eksperyans l'an , mwen priye Bon Dye anpil pou'm jwenn zo kòt pa'm nan e, se lè'm finn jwenn kado a mwen reyalize ke lavi'm pap jan'm menm jan ankò paske aparisyon'w nan vi'm konble tout atant mwen Prensès 

E mwen Markenlove jodia mwen fyè pou'm pale de lanmou paske'm jwenn ou , yon moun ki rar , ki fè diferans , ki depoze so lanmou nan nanm mwen , m twouve vrè lanmou pam nan, sa'm te vle a , tout sa'm te toujou reve genyen

 

Déborah  Bb'm , lanmou'm, dwòg mwen . 

Mwen fyè dèske mwen genyen'w nan vi'm , mwen santi'm fyè paske mwen twouve lakay ou pi gwo kalite ki se lanmou , e pasyans. 

 

A chak fwa map panse tout trajektwa mwen pase pou'm te ka antre nan vi'w se yon bagay ki ineksplikab

 

Yo toujou di lanmou se yon tiran ki pa epanye okenn moun ,  se prezans ou nan vi'm ki fè'm wè se vre.

 

Pafwa mwen kouche m'ap poze tèt mwen kesyon eske se  mwen Markenlove ki posede yon chedev konsa ou antre nan vi'm ou chanje'm konplètman ou fè'm vinn yon lot moun 

 

Déborah mwen pran desizyon pou'm angaje'm avè'w pou'm met bag nan dwèt ou angaje'm devan Bondye ni devan paran'm , zanmi'm paske sa'm resanti pou ou a depase yon senp lanmou. Mwen pwomèt ou pou'm rete fidèl avè'w , pou'm la pou ou ni lè sa bon , ni lè sa pa bon.

Pou Bondye miltipliye lanmou nou

 

Déborah ou se yon fanm ki pa tankou tout lot fanm ou fè diferans l'an , ou fè fyète'm nan relasyon sa . 

 

Si'm te ka fè bak nan vi'm, mwen t'ap chèche jwenn ou pi bonè pou'm te ka pase plis tan bò kote'w , ou gen yon jan'w reyaktive dife lanmou nan nanm mwen , mwen menm Markenlove , yon moun ki te difisil pou aksepte renmen,  e difisil pou kwè nan lanmou moun di nan bouch , jodia ou rann mwen pafè pou ou 

 

Mwen renmen'w anpil m'pa wè kisa m'te ka ofri'w pou'm pwouve'w kòman kè'm ap bat chak segond pou ou , mwen renmen'w afè pa'm , se pou Bon Dye kenbe nou nan gras li pou lanmou nou toujou ap fleri .

Chak istwa lanmou toujou bèl men , pa nou an se prefere'm 

 

Mwen te konn souvan tande yo di ke san lanmou lavi pa konplè , m'pat janm panse ke se te vre jiskaske chimen nou vinn kwaze . 

 

Lè'm te fèk rankontre'w mwen pat panse mwen t'ap renmen'w nan dimansyon sa . Se vre mwen te toujou gen lanmou fanmi , zanmi ..... lanmou ak atansyon ke'w ban'm  depi lè'w nan vi'm enkonparab.  

 

Ou se limyè'm , moun ki konprann mwen pi byen , ki  konprann silans ki dèyè souri'm yo , chak jou w'ap pwouve'm jan lanmou'w gen pou mwen an vrè , pi ( pur ) , sensè ki ekziste . Ou se yon moun ki janti , ki plen lanmou , ki lwayal , onèt , nan je pa'm ou vrèman eksepsyonèl .

 

Marken mwen Déborah  aksepte marye avè'w devan Bon Dye paske se li ki poto mitan relasyon nou , devan fanmi'm ak zanmi'm paske'm pa imajine vi'm san ou ankò . 

 

Mwen vrèman swete'n jwenn chimen bonè atravè lanmou nou youn ap gen pou ofri  lòt , mwen pwomèt ou yon istwa ki diferan nenpòt jan sa ta ye pou nou fini ansanm. 

 

M'ap priye Bon Dye pou'm se premye moun ki toujou la pou ou lè sousi lavi vle fè'w defo , pou nou afwonte yo ansanm nan dyalog ak lamou , pou ansanm nou simonte yo paske a 2 nou toujou pi fò e toujou pote viktwa .

 

Mwen renmen'w Gèrye 

Mwen renmen'w Nanm mwen 

Mwen renmen'w Papy Chéri'm 

Chak jou mwen renmen'w plis ke yè

 

Mwen konplè avè'w , m kontan genyen'w kòm konpanyon

 

Ke Bon Dye kouvri nou pou nou viv bèl lanmou sa nan krentif ak respè youn pou lòt Bb'm

4882.jpg
Temoins

Marc Alain Duroseau 

Nadine St Louis Jocelyn

Filles et garçons d'honneur 

Anderson Williams Dimanche et Néhémie Pierre

Alex Wilder Dimanche et Sidney Carla Moïse  

Steeverlain Alland Rycky Dimanche et Afnida Farah Louiné 

Protocole

Protocole L'église de Dieu de Bon Repos 

Petits mariés 

Kervens Betsaléel Mardy

Stacy Stania Birotte

Semeuses de pétales 
Annonceuses

Andjina Wilencia Nedjine Dimanche

Angelina Princessa Elisabet Dimanche

Viola Médé

Esperancia Jonet

MC

Etrenne Luciano

Beborah  & Marken

WhatsApp Image 2022-07-21 at 09.07.28.jpeg
bottom of page